Αποξήλωση & Διαχείριση Αμιάντου


ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η ΕΤΑΡΕΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ.