Υπηρεσίες INTERGEO, Γεωπεριβάλλον, διαχείριση αποβλήτων

αποξήλωση και διαχείριση αμιάντου

άμεση επέμβαση σε περιβαντολογικά ατυχήματα, έρευνες