Πυροσβετικό σώμα

Στις 13/12/2011 πραγματοποιήθηκε άσκηση συνεργασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της επιχείρησης INTERGEO Ε.Π.Ε στη Θέρμη στη ΒΙ.ΠΑ Θέρμης – Θεσσαλονίκης. Σκοπός της άσκησης ήταν:

  1. Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας και ετοιμότητας του προσωπικού της επιχείρησης και του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην αντιμετώπιση πυρκαγιών και εκκένωσής της.
  2. Η βελτίωση του συντονισμού των υπαλλήλων της επιχείρησης με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης σε περίπτωση έκτατης ανάγκης.
  3. Η διαπίστωση της καλής λειτουργίας και απόδοσης των μονίμων και φορητών μέσων και συστημάτων πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και της ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού της.
  4. Η διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας των υπαλλήλων του 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

Η άσκηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.