Υπηρεσίες Άμεσης Επέμβασης σε Περιβαλλοντικά Ατυχήματα


H INTERGEO ΗΕLLAS έχει σημαντική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών άμεσης επέμβασης σε περιστατικά που σχετίζονται με διαρροή ή διαφυγή επικίνδυνων υλικών στο περιβάλλον και τα οποία μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένη ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες άμεσης επέμβασης σε περιστατικά διαρροής καυσίμων ή ορυκτελαίων που βρίσκονταν αποθηκευμένα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας αλλά και σε περιστατικά ανατροπής βυτιοφόρων οχημάτων που μεταφέρουν καύσιμα. 

Σε όλες τις περιπτώσεις τα υλικά παρουσιάζουν κίνδυνο ρύπανσης του εδάφους και του υπεδάφους που εκδηλώνεται με  το περιστατικό, αλλά κυρίως παρουσίαζουν αυξημένο κίνδυνο εκτεταμένης διασποράς της ρύπανσης  λόγω της ύπαρξης  παρακείμενων ρεμάτων, χειμάρρων και ποταμών.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της INTERGEO ΗΕLLAS παρεμβαίνει άμεσα – λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε τοποθεσίας και των υλικών που έχουν διαρρεύσει – έτσι ώστε να εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της διασποράς της ρύπανσης, να διαχειριστεί τα επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν από κάθε περιστατικό και να διερευνήσει τις επιπτώσεις τους στο έδαφος, το υπέδαφος και τα υπόγεια ή επιφανειακά νερά.