Υπηρεσίες Περιβαλλοντικού Συμβούλου


ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ – ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ – ΣΤΕΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΥΓΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. ΕΧΕΙ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΠΛΗΘΩΡΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.