Οργανωτική Δομή


Προσωπικό


To επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από γεωλόγους, υδρογεωλόγους, περιβαλλοντολόγους, χημικούς, χημικούς μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος, μηχανολόγους μηχανικούς, γεωλόγους μηχανικούς και ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
Το σύνολο των στελεχών και του εργατικού προσωπικού της εταιρίας λαμβάνει την απαραίτητη εκπαίδευση μέσω περιοδικών σεμιναρίων που διοργανώνει το Group της εταιρίας κατά τακτά χρονικά διαστήματα, γεγονός που διασφαλίζει την ποιότητα των προσφερόμενων έργων και υπηρεσιών.
Η ενασχόληση της intergeo από το 1990 με θέματα ρύπανσης υπεδάφους, υπόγειων νερών και διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων έχει προσφέρει πρόσθετη πολύτιμη εμπειρία στο εργατικό δυναμικό της τόσο αναφορικά με τις δύσκολες συνθήκες εφαρμογής άμεσων μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών όσο και με τη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων (περιπτώσεις διαρροών σε ευαίσθητους αποδέκτες, θάλασσα, υδροφόρα στρώματα, επιφανειακά ρέματα, υπόγειοι χώροι).

Οργανόγραμμα


Διεθνής Δράση


Η ΙΝTERGEO δραστηριοποιείται μέσα από 33 θυγατρικές εταιρίες σε 18 χώρες παγκοσμίως.

Δραστηριότητες σε Ελλάδα & Κύπρο


Η INTERGEO έχει ολοκληρώσει και συνεχίζει να εκτελεί σήμερα με μεγάλη επιτυχία, περιβαλλοντικά έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο.
Για τη σωστή εκτέλεση και παρακολούθηση όλων αυτών των έργων, έχει συσταθεί στην Αθήνα ένα παράρτημα της εταιρείας. Επίσης τοπικοί αντιπρόσωποι της εταιρείας υπάρχουν στη Μυτιλήνη, στα Χανιά, στη Ρόδο, στο Αγρίνιο, στα Ιωάννινα και στην Αλεξανδρούπολη.
Το 2005 ιδρύθηκε στην Κύπρο, η INTERGEO ΕΠΕ, ως παράρτημα της INTERGEO Ελλάδας.
Επίσης τα παραρτήματα της INTERGEO στην Τουρκία, Αίγυπτο και Ιταλία ελέγχονται απευθείας από το ελληνικό γραφείο.

Οργανωτική Δομή INTERGEO

Προσωπικό INTERGEO

Οργανόγραμμα INTERGEO

Διεθνής Δράση INTERGEO