Όραμα & Στρατηγική


ΒΟΥΝΟ - ΦΥΣΗ - ΤΟΠΙΟ

H INTERGEO επιδιώκει την αειφόρο καινοτομία στην περιβαλλοντική αποκατάσταση και τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, εξελισσόμενη με ένα σαφώς καθορισμένο σύνολο βασικών αξιών

Το όραμά μας

Με επίκεντρο τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών μας, στοχεύουμε να κερδίσουμε τη μακροπρόθεσμη αναγνώριση και εμπιστοσύνη της βιομηχανίας και των πελατών μας

Προσπαθούμε να είμαστε ο ανεξάρτητος περιβαλλοντικός σύμβουλος επιλογής για όλους τους πελάτες μας και ένα σεβαστό όνομα στον βιομηχανικό τομέα.

Η αποστολή μας

Με την επίτευξη εμπορικής επιτυχίας και απόλυτης ικανοποίησης για τους πελάτες μας, επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους τους ενδιαφερόμενους της κοινότητας.

Αυτό το πετυχαίνουμε βελτιώνοντας συνεχώς τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με κατεύθυνση τόσο την πράσινη ανάπτυξη του περιβάλλοντος όσο και την λύση πιο συγκεκριμένων αναγκών.

Προσφέρουμε άψογες τεχνικές υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη, με το χαμηλότερο κόστος.

Βασικές αρχές της INTERGEO


  • Συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας και προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς.
  • Επένδυση στο εργατικό δυναμικό με την συνεχή προσφορά κινήτρων στους εργαζομένους.
  • Συμμόρφωση στους νόμους, εξασφάλιση των κανόνων ασφαλείας, υγείας και προστασίας περιβάλλοντος.
  • Άμεση και συντονισμένη ανταπόκριση σε κάθε αίτημα του πελάτη.
Εταιρεία

Πλαίσιο αξιών της INTERGEO


Αναπτύσσουμε οικονομικά αποδοτικές λύσεις που δημιουργούν αξία για τους πελάτες μας, ανεβάζοντας παράλληλα τον πήχη των απαιτήσεων της βιομηχανίας για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Η INTERGEO και το προσωπικό της δίνουν προτεραιότητα στη δεοντολογική συμπεριφορά και δεν ανέχονται τη δωροδοκία ή τη διαφθορά.

«Καμία εργασία δεν είναι τόσο επείγουσα που να μη μπορεί να γίνει με Ασφάλεια».

Οι τρεις βασικοί κανόνες που εφαρμόζουμε:

  • Συμμόρφωση με το νόμο, τα πρότυπα και τις διαδικασίες.
  • Παρέμβαση σε μη ασφαλείς ή μη συμμορφούμενες ενέργειες.
  • Σεβασμός προς τους γείτονές και το φυσικό περιβάλλον.

Εστιάζουμε πάντα στην ποιότητα των υπηρεσιών μας με βάση τις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη, στοχεύοντας στην πλήρη ικανοποίηση του και δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες για αμοιβαία επωφελή μακροπρόθεσμη συνεργασία και επιτυχία.

Οι άνθρωποι μας είναι η καρδιά της εταιρείας μας. Προωθούμε τη συνεχή προσωπική τους ανάπτυξη, με σεβασμό και υποστήριξη των γνώσεων και της εμπειρίας τους.

Οι βασικοί επωφελούμενοι των υπηρεσιών μας είναι το περιβάλλον και οι τοπικές κοινότητες με τις οποίες εργαζόμαστε. Μαζί προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι ζωτικοί πυλώνες θα επωφεληθούν από τις βιώσιμες λύσεις μας.

Όραμα και Στρατηγική INTERGEO

Βασικές αρχές της INTERGEO

Πλαίσιο αξιών της INTERGEO