Εργασία στην INTERGEO*


Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην επιχείρηση.

Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός (GR_THE)

Η INTERGEO Πολυεθνική Εταιρεία Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ζητεί νέο μηχανικό, ειδικότητας Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού, με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και γνώση ή εμπειρία στο πεδίο της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για μόνιμη εργασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση thessaloniki@intergeo.com με την ένδειξη GR_ΤΗΕ στο θέμα του μηνύματος.

Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός (GR_PAT)

Η INTERGEO Πολυεθνική Εταιρεία Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ζητεί νέο μηχανικό, ειδικότητας Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού, με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και γνώση ή εμπειρία στο πεδίο της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για μόνιμη εργασία στην πόλη της Πάτρας. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση thessaloniki@intergeo.com με την ένδειξη GR_PAT στο θέμα του μηνύματος.

*Με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος, δηλώνετε πως αποδέχεστε τους όρους αποστολής βιογραφικού.