Εργασία στην INTERGEO*


Γεωλόγος ή Μηχανικός Περιβάλλοντος (CY)

Η Πολυεθνική Αυστριακή Εταιρεία Τεχνολογίας Περιβάλλοντος INTERGEO ζητά ως συνεργάτη για το παράρτημά της στη Λάρνακα,νέο μηχανικό, ειδικότητας Γεωλόγου ή Μηχανικού Περιβάλλοντος με γνώσεις ή/και εμπειρία σε θέματα προστασίας Περιβάλλοντος. Επιπλέον προσόντα είναι η καλή γνώση Η/Υ (MS Office), η ικανότητα σωστής επικοινωνίας και το ομαδικό πνεύμα. Η θέση αφορά εργασία σε έργα της εταιρείας σε όλη την Κύπρο. Απαραίτητη η άδεια οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση thessaloniki@intergeo.com με την ένδειξη CY στο θέμα του μηνύματος.

Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός (GR_THE)

Η INTERGEO Πολυεθνική Εταιρεία Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ζητεί νέο μηχανικό, ειδικότητας Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού, με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και γνώση ή εμπειρία στο πεδίο της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για μόνιμη εργασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση thessaloniki@intergeo.com με την ένδειξη GR_ΤΗΕ στο θέμα του μηνύματος.

Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός (GR_PAT)

Η INTERGEO Πολυεθνική Εταιρεία Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ζητεί νέο μηχανικό, ειδικότητας Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού, με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και γνώση ή εμπειρία στο πεδίο της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για μόνιμη εργασία στην πόλη της Πάτρας. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση thessaloniki@intergeo.com με την ένδειξη GR_PAT στο θέμα του μηνύματος.

*Με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος, δηλώνετε πως αποδέχεστε τους όρους αποστολής βιογραφικού.