Έδαφος


Στο Έδαφος αναλύονται οι εξής παράμετροι στα διαπιστευμένα εργαστήρια της INTERGEO και του ομίλου:

  • Φυσικές παράμετροι : πυκνότητα, υγρασία, ηλεκτρική αγωγιμότητα, pH κλπ
  • Χημικές ανόργανες παράμετροι : βαρέα μέταλλα, διάφορα ανιόντα και κατιόντα κλπ.
  • Χημικές οργανικές παράμετροι :  TPH, TOC, BTEX, PCBs, PAHs, Διοξίνες, Λίπη και έλαια, παρασιτοκτόνα, χλωριωμένοι Υδρογονάνθρακες, φυτοφάρμακα, κλπ
  • Δοκιμές εκχείλισης σύμφωνα με την Οδηγία 2003/33 (πρότυπα EN 12475-4 και EN 12457-1)
  • Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση αμιάντου

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο τομέα

Στο Έδαφος αναλύονται οι εξής παράμετροι