Γεωπεριβάλλον


ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ & ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΜΕ IN SITU ΕΊΤΕ ΜΕ ON SITE ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ.