Νερό


Στο νερό (επιφανειακό και υπόγειο) αναλύονται οι εξής παράμετροι:

  • Φυσικές παράμετροι: Ηλεκτρική αγωγιμότητα, pH, ελεύθερο Οξυγόνο κλπ
  • Χημικές ανόργανες παράμετροι : Νιτρώδη ιόντα, Νιτρικά Ιόντα, αμμώνιο, Φθόριο, Ελεύθερο χλώριο, Χλωριόντα, Θειικά, Άργυρος Νάτριο, Σίδηρος Χρώμιο, Κάδμιο, Χαλκός, Νικέλιο, Μόλυβδος, Ψευδάργυρος, Αρσενικό, Υδράργυρος, Σελήνιο, Αντιμόνιο, Βάριο, Μολυβδαίνιο, Ολικά Αιωρούμενα Στερεά, Ολικά Διαλυμένα Στερεά, Ολική σκληρότητα, Χρώμα, κυανίδια κλπ
  • Χημικές οργανικές παράμετροι : BOD, COD, TOC, TPH, PCBs, PAHs, Διοξίνες, παρασιτοκτόνα, χλωριωμένοι Υδρογονάνθρακες, φυτοφάρμακα, VOC, SVOC, κλπ
  • Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση αμιάντου

Χημική ανάλυση νερού | Περιβαλλοντικές Μετρήσεις | Intergeo

Στη χημική ανάλυση νερού, μετράμε τις φυσικές παραμέτρους αλλά και χημικές ανόργανες παραμέτρους