Στερεά & Υγρά Απόβλητα


Στα υγρά απόβλητα αναλύονται οι εξής παράμετροι:

  • Φυσικές παράμετροι : Ηλεκτρική αγωγιμότητα, pH, ελεύθερο Οξυγόνο MLSS, MLVSS κλπ.
  • Χημικές ανόργανες παράμετροι : Νιτρώδη ιόντα, Νιτρικά Ιόντα, αμμώνιο, Φθόριο, Ελεύθερο χλώριο, Χλωριόντα, Θειικά, Άργυρος Νάτριο, Σίδηρος Χρώμιο, Κάδμιο, Χαλκός, Νικέλιο, Μόλυβδος, Ψευδάργυρος, Αρσενικό, Υδράργυρος, Σελήνιο, Αντιμόνιο, Βάριο, Μολυβδαίνιο, Ολικά Αιωρούμενα Στερεά, Ολικά Διαλυμένα Στερεά, Ολική σκληρότητα, Χρώμα, Κυανιούχα, Ολικό Άζωτο, Ολικός Φωσφόρος, κυανίδια κλπ.
  • Χημικές οργανικές παράμετροι : TPH (Ολικοί Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες), Λίπη & Έλαια, Επιφανειοδραστικοί Παράγοντες, BOD, COD, TOC, PCBs, PAHs, Διοξίνες, παρασιτοκτόνα, χλωριωμένοι Υδρογονάνθρακες, φυτοφάρμακα, VOC, SVOC, κλπ.

Στα στερεά απόβλητα αναλύονται οι εξής παράμετροι:

  • Φυσικές παράμετροι :πυκνότητα, υγρασία, ηλεκτρική αγωγιμότητα, pH, θερμική αξία κλπ.
  • Χημικές ανόργανες παράμετροι :βαρέα μέταλλα, διάφορα ανιόντα και κατιόντα κλπ.
  • Χημικές οργανικές παραμέτρους :TPH, TOC, PCBs, PAH, Διοξίνες, παρασιτοκτόνα, χλωριωμένοι Υδρογονάνθρακες, φυτοφάρμακα, κλπ.
  • Δοκιμές εκχείλισης σύμφωνα με την Οδηγία 2003/33 (πρότυπα EN 12475-4 και EN 12457-1
  • Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση αμιάντου

Απόβλητα στερεά και υγρά | Χημική ανάλυση | Intergeo

Στην Intergeo αναλύουμε στερεά και υγρά απόβλητα.