Περιβαλλοντικές Μετρήσεις & Χημικές Αναλύσεις


Η INTERGEO αξιοποιώντας το δίκτυο των εξειδικευμένων και διαπιστευμένων με EN ISO 17025 χημικών εργαστηρίων του GROUP και την αντίστοιχη εμπειρία και τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει προσφέρει στα πλαίσια διαφόρων πιστοποιήσεων ποιότητας και περιβάλλοντος ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών μετρήσεων και χημικών αναλύσεων.

Παράλληλα, από τις αρχές του 2009 η INTERGEO Hellas διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο χημικό εργαστήριο στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι διαπιστευμένο κατά EN ISO 17 025.

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο τομέα είναι:

Περιβαλλοντικές Μετρήσεις & Χημικές Αναλύσεις

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο τομέα