Προφίλ INTERGEO HELLAS

Η Εταιρεία


INTERGEO HELLAS

Η INTERGEO HELLAS με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται στον τομέα των γεωπεριβαλλοντικών μελετών και έργων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις εξυγιάνσεις ρυπασμένων εδαφών, υπόγειων νερών και διαχείριση επικίνδυνων , και μη, αποβλήτων.

Επιπλέον, η εταιρεία αναλαμβάνει καθήκοντα Περιβαντολογικού Συμβούλου, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα σύμφωνα με τις σχετικές περιβαλλοντικές κανονιστικές διατάξεις και πρακτικές.

Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1991, στην Θεσσαλονίκη, ως θυγατρική εταιρεία της INTERGEO INTERNATIONAL με σκοπό να προσφέρει τις ανάλογες υπηρεσίες σε Ελλάδα και Κύπρο.

Για τη σωστή εκτέλεση και παρακολούθηση όλων αυτών των έργων, έχει συσταθεί στην Αθήνα ένα παράρτημα της εταιρείας. Επίσης τοπικοί αντιπρόσωποι της εταιρείας υπάρχουν στη Μυτιλήνη, στα Χανιά, στη Ρόδο, στο Αγρίνιο, στα Ιωάννινα και στην Αλεξανδρούπολη.

INTERGEO CYPRUS

ο 2005 ιδρύθηκε στην Κύπρο, η INTERGEO CYPRUS, ως παράρτημα της INTERGEO HELLAS.

INTERGEO HELLAS

INTERGEO INTERNATIONAL (GROUP)

Η INTERGEO INTERNATIONAL ιδρύθηκε το 1981 στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας με σκοπό την παροχή ενός μεγάλου εύρους περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

Σήμερα η INTERGEO INTERNATIONAL είναι μία πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσα από 33 θυγατρικές εταιρείες σε 28 χώρες παγκοσμίως. Στην Ευρώπη (Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ελβετία, Τουρκία, Αγγλία) και τον κόσμο ( Αφρική: Αίγυπτο, Αλγερία, Ν. Αφρική Λατινική Αμερική: Αργεντινή, Παναμά, Βενεζουέλα και Ασία: Ν. Κορέα, Μαλαισία και Ταϊβάν).

Το εύρος των υπηρεσιών και η μεγάλη εξειδίκευση της INTERGEO INTERNATIONAL την καθιστούν μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών Τεχνολογίας Περιβάλλοντος στον κόσμο.

Όραμα


H INTERGEO HELLAS επιδιώκει να είναι ο κορυφαίος πάροχος καινοτόμων, βιώσιμων και περιβαλλοντικών λύσεων που προστατεύουν τον πλανήτη μας, προωθώντας ένα υγιές μέλλον για όλους.

Στόχος μας ως ανεξάρτητοι περιβαλλοντικοί σύμβουλοι είναι η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αποκατάσταση και διαχείριση αποβλήτων, βασιζόμενη στις αρχές της αειφόρου καινοτομίας.

Βασικές Αξίες


 • Βασιζόμαστε στις αρχές της Αειφόρου Καινοτομίας / Έρευνας & Ανάπτυξης ως μέρος του πυρήνα της εταιρείας μας
 • Παρέχουμε λύσεις που είναι βασισμένες γύρω από την Προστασία του Περιβάλλοντος
 • Τηρούμε πλήρως έναν ολοκληρωμένου κώδικα δεοντολογίας ως καθοδηγητικό πλαίσιο για τη συμπεριφορά μας, διαδικασίες και την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.
 •  Συμμορφωνόμαστε πλήρως με τους νόμους και τους κανονισμούς, προσδιορίζοντας την ακριβή εφαρμογή τους.
 • Βεβαιωνόμαστε για την πλήρη τήρηση των κανόνων ασφαλείας, υγείας και περιβάλλοντος.
 • Διασφαλίζουμε τη αξιοπιστία μας και την ακεραιότητά μας μέσω αυστηρής συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και τις ηθικές αρχές.
 • Δεσμευόμαστε απέναντι στον πελάτη και το περιβάλλον για την εύρεση μιας ισορροπημένης λύσης
 • Νοιαζόμαστε για το περιβάλλον και τη μακρά βιωσιμότητά του.
 • Με επίκεντρο τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών μας, κερδίζουμε τη μακροπρόθεσμη αναγνώριση και εμπιστοσύνη της βιομηχανίας και των πελατών μας.

R&D


Η INTERGEO HELLAS θεωρεί την καινοτομία ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της. Η εταιρεία επενδύει σημαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη, διατηρώντας ένα τμήμα R&D με άριστα καταρτισμένους επιστήμονες και μηχανικούς. Η INTERGEO ηγείται της έρευνας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων, διατηρώντας παράλληλα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Επιχειρηματική Κοινωνική Ευθύνη (ESG / CSR)


Στηρίζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη με κατεύθυνση τις ανάγκες του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Επενδύουμε στον άνθρωπο, την επιστήμη και την καινοτομία με την καθημερινή μας δράση με στόχο την μακροπρόθεσμη ποιότητα ζωής της κοινωνίας.

Η εταιρεία αναπτύσσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα με γνώμονα το σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, δηλαδή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, και δεσμεύεται να:

 • Συμμορφώνεται με τις Εθνικές και Κοινοτικές Νομοθεσίες που έχουν εφαρμογή στην εργασία μας.
 • Μεριμνά για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
 • Προβαίνει σε συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.
  Παρέχει ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας εφαρμόζοντας τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Ελαχιστοποιήσει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος / Προστατεύει το περιβάλλον.
  Παρέχει κατάλληλη και επαρκή επιμόρφωση στο προσωπικό της, με έμφαση στα θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.
 • Παρακολουθεί και να υιοθετεί, τις διεθνείς τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις.
  Εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση, μέτρηση και συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεών της σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.
 • Ενθαρρύνει τους πελάτες και συνεργάτες της να υιοθετήσουν ανάλογα Συστήματα Διαχείρισης.
 • Παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, για την επίτευξη των παραπάνω.
 • Προωθεί αποτελεσματικές και περιβαλλοντικά ορθολογικές οικολογικές πρακτικές.
 • Ανασκοπεί τακτικά και να αξιολογεί τα Συστήματα Διαχείρισης που εφαρμόζονται για την υλοποίηση των ως άνω δεσμεύσεων, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.
 • Αναπτύσσει της τεχνογνωσία της σε νέα αντικείμενα.

Απώτερος στόχος των παραπάνω δεσμεύσεων είναι:

 • Η βέλτιστη διαχείριση των περιβαλλοντολογικών πόρων, που ενισχύουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ της εταιρείας και της κοινωνίας.
 • Η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών με κυρίαρχους παράγοντες το περιβάλλον και την υγεία.
 • Η προαγωγή του περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
 • Η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
 • Η αποφυγή κάθε φύσεως ατυχημάτων που έχουν επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

Η εταιρεία φέρει την απόλυτη ευθύνη για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων και την επίτευξη των στόχων.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία συμμετέχει και στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact-UNGC), και αποτελεί ιδρυτικό μέλος του αντίστοιχου ελληνικού Δικτύου, Global Compact Network Hellas. https://globalcompact.gr/

Ανθρώπινο Δυναμικό


Η INTERGEO HELLAS αποτελείται κυρίως από εξειδικευμένο και ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό αποτελούμενο από:

 • Γεωλόγους
 • Γεωλόγους Μηχανικούς
 • Υδρογεωλόγους
 • Περιβαλλοντολόγους
 • Χημικούς
 • Χημικούς Μηχανικούς
 • Μηχανολόγους Μηχανικούς
 • Μηχανικούς Περιβάλλοντος
 • Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Εξειδικευμένους Τεχνικούς

Η εταιρεία φροντίζει για τη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του προσωπικού της, μέσω της διοργάνωσης τακτικών σεμιναρίων εκπαίδευσης.

Με τη πολυετή παρουσία της INTERGEO HELLAS στο χώρο, το προσωπικό της καθίσταται ως ένα από τα πιο έμπειρα στα θέματα ρύπανσης υπεδάφους, υπόγειων νερών και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στον Ελλαδικό χώρο*.

Πλούσια εμπειρία σε δύσκολες καταστάσεις:

Η INTERGEO HELLAS έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία πλήθος εκτάκτων αναγκών, λαμβάνοντας άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ρύπων.

Με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, και εξοπλισμό είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά κρίσιμες καταστάσεις, όπως:

 • Διαρροές σε ευαίσθητους αποδέκτες (θάλασσα, υδροφόρα στρώματα, επιφανειακά ρέματα, υπόγειοι χώροι).
 • Ατυχήματα με επικίνδυνα απόβλητα.
 • Περιβαλλοντικές καταστροφές.