Ρύπανση υπεδάφους και υπόγειων νερών Διάγνωση – Αξιολόγηση – Απορρύπανση

Στα πλαίσια της ημερίδας στις 12/12/14 το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας – Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) Πάτρας με τίτλο : «Καινοτόμες Τεχνολογίες Επιτόπιας Απορρύπανσης Εδαφών και Ταμιευτήρων Υπογείων Υδάτων: Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές» η INTERGEO συμμετέχει ως προσκεκλημένος εισηγητής με τον κύριο Δρ. Χρήστο Βατσέρη, Τεχνικό διευθυντή.

Το θέμα της εισήγησης θα είναι: «Ρύπανση υπεδάφους και υπόγειων νερών Διάγνωση – Αξιολόγηση – Απορρύπανση».

Ελπίζουμε σε μια επιτυχημένη ημερίδα.

Κατεβάστε την πρόσκληση
Δείτε την περίληψη της ομιλίας του Δρ. Χρήστου Βατσέρη