Συμμετοχή της INTERGEO στην επίδειξη των αυτόνομων σκαφών του ερευνητικού προγράμματος INTCATCH

Το ρομποτικό σκάφος – “περίπολο” της ΕΥΔΑΠ, παρακολούθησε στις 14.05.2019 προσωπικό του Χημικού Εργαστηρίου της INTERGEO στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού της Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) της ΕΥΑΘ. Η Επίδειξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος HORIZON2020, INTCATCH: Development and application of Novel, Integrated Tools for Monitoring and Managing Catchments.

Το πρόγραμμα INTCATCH, έχει ως στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων και αποδοτικών συστημάτων, τεχνολογιών, και υπηρεσιών παρακολούθησης των υδάτων. Η Επίδειξη στοχεύει στην ενημέρωση φορέων σχετικών με τη διαχείριση, παρακολούθηση και προστασία των επιφανειακών υδάτων στην Ελλάδα σε σχέση με τα εργαλεία και τις υπηρεσίες οι οποίες αναπτύσσονται στο πρόγραμμα INTCATCH και πως αυτές θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν σε διαφορετικές περιπτώσεις.