Δημοσιευση στην εφημεριδα Μακεδονια

11/06/2023

Είναι τιμή μας που βλέπουμε την Intergeo Hellas να εμφανίζεται στα τοπικά μέσα ενημέρωσης – μια απόδειξη της ακλόνητης δέσμευσής μας στην καινοτομία και την αριστεία στην επεξεργασία αποβλήτων.

#CompanySpotlight #LocalMediaCoverage #Innovation #wastemanagement

https://lnkd.in/dCyCuxUM

INTERGEO: Πρωτοπόρoς στην απορρύπανση του περιβάλλοντος και στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (βίντεο)