Ο Δρ. Χρήστος Βατσέρης, Τεχνικός Διευθυντής της INTERGEO, θα συμμετέχει ως ομιλητής στο Ecocity Forum 2018 που πραγματοποιείται στις 03-05 Οκτωβρίου 2018 με θέμα:

Ρύπανση υπεδάφους και υπόγειου νερού σε αστικό περιβάλλον – Καταγραφή – Αξιολόγηση και τεχνικές Απορρύπανσης.

(Soil and groundwater contamination in urban environment Assessment – Evaluation – and Remediation measures.)

Η ομιλία του θα πραγματοποιηθεί στις 04/10 και ώρα 19:00.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Eco City Forum.