Δημοσίευμα από την αυστριακή Πρεσβεία

Όλοι οι επισκέπτες εντυπωσιάστηκαν από την παρουσίαση της Intergeo στις 27 Απριλίου. Η INTERGEO τεχνολογία περιβάλλοντος που εδρεύει στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, δραστηριοποιήται στον τομέα των γεωπεριβαλλοντικών ερευνών και έργων με εξειδίκευση στην εξυγίανση ρυπασνένων πεδίων και υπόγειων νερών καθώς και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Η εταιρία ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, το 1991 ως θυγατρική εταιρεία της INTERGEO Austria. Η φιλοσοφία: Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η πρεσβεία εύχεται συνεχόμενες επιτυχίες!