Δημοσίευμα από την αυστριακή Πρεσβεία

Όλοι οι επισκέπτες εντυπωσιάστηκαν από την παρουσίαση της Intergeo στις 27 Απριλίου. Η INTERGEO τεχνολογία περιβάλλοντος που εδρεύει στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, δραστηριοποιείται στον τομέα των γεωπεριβαλλοντικών ερευνών και έργων με εξειδίκευση στην εξυγίανση ρυπασμένων πεδίων και υπόγειων νερών καθώς και στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Η εταιρία ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1991 ως θυγατρική εταιρεία της INTERGEO Austria. Η φιλοσοφία: Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η πρεσβεία εύχεται συνεχόμενες επιτυχίες!